MSC “De Kolenbunker” (nieuwe Locatie)

PC161105

P3160367

P3160366

P2230346

Onderstaande foto’s genomen van de modelspoorbaan
d.d. 17-02-2020 door M. Walraven.

i.s.m. MSC "de Kolenbunker"